LHB-Liiton asiantuntijalausunto sotevaliokunnalle translain uudistukseen liittyen

LHB-Liitto ry:n asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiaan HE 189/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Sisällysluettelo Esittely Tiivistelmä Lakiesitys ei ole seksuaalivähemmistöjen etujen mukainen Kuka kuuluu seksuaalivähemmistöön? Sukupuolen itsemäärittely lisää seksuaalivähemmistöjen kokemaa painostusta Juridisen sukupuolen muutos voi vaikuttaa puolisoon Monet transihmiset vastustavat lakiesitystä Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus tulee poistaa, vaikka transihmisiä ei oleContinue reading ”LHB-Liiton asiantuntijalausunto sotevaliokunnalle translain uudistukseen liittyen”

Lisäselvityksemme lakivaliokunnalle koskien translain uudistusta

Sisällysluettelo Johdanto Vastaamme tässä lisäselvityksessä eduskunnan lakivaliokunnan 18.10.2022 esittämiin kysymyksiin. LHB-Liitto kannattaa nk. translain uudistamista. Mielestämme lisääntymiskyvyttömyysvaatimus tulee poistaa lainsäädännöstä. Esitämme, että sukupuolen vahvistamista ei tulisi sallia ilman lääketieteellistä selvitystä. Ihmisoikeusperustaisuus Ihmisoikeusperustainen lakien säätäminen ottaa huomioon ihmisoikeusperiaatteet, joihin valtiot ovat sitoutuneet kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeudet eivät tarkoita, etteikö voitaisi säätää lakeja, joissa otetaan jonkin ehdotetun lainContinue reading ”Lisäselvityksemme lakivaliokunnalle koskien translain uudistusta”

Moderni homofobia ja puuvillakatto

 Seta ry on Suomen suurin yhdistys, joka ajaa LHBT-ihmisten oikeuksia. Seta kuvailee kotisivuillaan tavoitteitaan näin: Setan tavoitteena on tasa-arvoinen elämä kaikille ”riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.” (Seta ry, n.d.) Tässä blogitekstissä käsittelen Setan ongelmallista käsitteiden määrittelyä ja miten se edistää modernia homofobiaa.  Seta määrittelee seksuaalisen suuntautumisen ominaisuutena, joka määrittää kehen rakastuu, taiContinue reading ”Moderni homofobia ja puuvillakatto”

Modern homofobi och bomullstak

Seta ry är Finlands största organisation som kämpar för LHBT- personers rättigheter. På sin hemsida beskriver de sitt mål: ”Setas målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.”(Seta ry, u.å) I detta blogginlägg diskuterar jag problematiken runt Seta’s definitioner av olika begrepp, och hur dessa bidrarContinue reading ”Modern homofobi och bomullstak”

LHB-Liitto & ”oikeamielinen homofobia”

LHB-Liitto & “oikeamielinen homofobia” Suomeen perustettiin 14. toukokuuta uusi ryhmä homoille, lesboille ja biseksuaaleille. Toisin kuin esimerkiksi SETA, LHB-liitto puhuu hyvin selkeästi seksuaalisen suuntautumisen ja biologian yhteydestä. ”Meille seksuaalisen suuntautumisen määrittelyssä on olennaista, että biologisen sukupuolen käsitettä ei korvata sukupuoli-identiteetillä ja että sukupuolen myönnetään olevan muuttumaton ja kaksijakoinen,” he kirjoittavat sivuillaan. On perin outoa, ettäContinue reading ”LHB-Liitto & ”oikeamielinen homofobia””

Kysymyksiä #OikeusOlla -kansalaisaloitteesta

Tämän tekstin on kirjoittanut anonyymi, meille tuntematon kirjoittaja. Tekstin pitkä versio löytyy täältä ja lyhyempi versio täältä (molemmat ovat Google Docs -dokumentteja). Tekstiä saa jakaa vapaasti. KYSYMYKSIÄ SUKUPUOLEN ITSEIDENTIFIKAATIOTA PUOLTAVASTA KANSALAISALOITTEESTA Kuudes huhtikuuta kansalaisaloite-sivulla pantiin vireille aloite laillisen sukupuolen muuttamisprosessin määrittelystä uudelleen. Tämä lakialoite on nyt saanut vaaditun määrän kannatusilmoituksia ja tulee etenemään eduskunnan käsiteltäväksi.Continue reading ”Kysymyksiä #OikeusOlla -kansalaisaloitteesta”