LHB-Liiton kesän tapahtumat

LHB-Liitto järjestää kesän aikana livetapaamisia jäsenilleen kesäkuussa Helsingissä ja elokuussa Turussa. Helsingissä KE 28.6.2023 klo 14:00 Tervetuloa ryhmäretkelle homoaiheiseen museoon Helsinki Pride-viikolla! Taiteeseen ja homohistoriaan tutustumisen jälkeen menemme kahvittelemaan hyvässä seurassa. LHB-Liitto tarjoaa jäsenilleen kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Taiteen tutkailun ohessa pääset tutustumaan yhdistyksen muihin jäseniin. Taidemuseo sijaitsee Helsingin keskustan alueella hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella … Lue lisää

Seksuaalivähemmistöt ja nykyaikainen noitajahti

Lainvalmistelun asiallisen kommentoimisen tulisi demokraattisessa yhteiskunnassa olla mahdollista ilman pelkoa siitä, että kritiikin esittäjä joutuisi kohtuuttomaan asemaan. Translain valmistelusta kriittisiä näkökulmia esittäneitä tahoja kuitenkin leimattiin laajasti oikeistokonservatiiveiksi ja naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustajiksi – jopa silloin, kun järjestöt ajavat naisten tai seksuaalivähemmistöjen asioita. Teksti on laadittu yhteistyössä Naisten rintama ry:n kanssa. Heidän versionsa pääset lukemaan … Lue lisää

LHB-Liiton vuosikertomus 2022

Alla kopio toimintasuunnitelmasta hallituskaudelle 2022 Vuosikertomus Translain uudistus (Laki sukupuolen vahvistamisesta, eli HE 189/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi) Niin kutsuttua translain uudistusta ajetaan julkisuudessa “sateenkaariväen” nimissä, vaikkei laki tosiasiallisesti hyödytä seksuaalivähemmistöjä (eli lesboja, homoja ja biseksuaaleja). Lailla voisi olla potentiaalisesti vahingollisia vaikutuksia seksuaalivähemmistöihin sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. LHB-Liitto … Lue lisää

LHB-Liiton asiantuntijalausunto sotevaliokunnalle translain uudistukseen liittyen

LHB-Liitto ry:n asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiaan HE 189/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Sisällysluettelo Esittely Tiivistelmä Lakiesitys ei ole seksuaalivähemmistöjen etujen mukainen Kuka kuuluu seksuaalivähemmistöön? Sukupuolen itsemäärittely lisää seksuaalivähemmistöjen kokemaa painostusta Juridisen sukupuolen muutos voi vaikuttaa puolisoon Monet transihmiset vastustavat lakiesitystä Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus tulee poistaa, vaikka transihmisiä ei ole … Lue lisää

Lisäselvityksemme lakivaliokunnalle koskien translain uudistusta

Sisällysluettelo Johdanto Vastaamme tässä lisäselvityksessä eduskunnan lakivaliokunnan 18.10.2022 esittämiin kysymyksiin. LHB-Liitto kannattaa nk. translain uudistamista. Mielestämme lisääntymiskyvyttömyysvaatimus tulee poistaa lainsäädännöstä. Esitämme, että sukupuolen vahvistamista ei tulisi sallia ilman lääketieteellistä selvitystä. Ihmisoikeusperustaisuus Ihmisoikeusperustainen lakien säätäminen ottaa huomioon ihmisoikeusperiaatteet, joihin valtiot ovat sitoutuneet kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeudet eivät tarkoita, etteikö voitaisi säätää lakeja, joissa otetaan jonkin ehdotetun lain … Lue lisää

Moderni homofobia ja puuvillakatto

 Seta ry on Suomen suurin yhdistys, joka ajaa LHBT-ihmisten oikeuksia. Seta kuvailee kotisivuillaan tavoitteitaan näin: Setan tavoitteena on tasa-arvoinen elämä kaikille ”riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.” (Seta ry, n.d.) Tässä blogitekstissä käsittelen Setan ongelmallista käsitteiden määrittelyä ja miten se edistää modernia homofobiaa.  Seta määrittelee seksuaalisen suuntautumisen ominaisuutena, joka määrittää kehen rakastuu, tai … Lue lisää

Modern homofobi och bomullstak

Seta ry är Finlands största organisation som kämpar för LHBT- personers rättigheter. På sin hemsida beskriver de sitt mål: ”Setas målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.”(Seta ry, u.å) I detta blogginlägg diskuterar jag problematiken runt Seta’s definitioner av olika begrepp, och hur dessa bidrar … Lue lisää

LHB-Liitto & ”oikeamielinen homofobia”

LHB-Liitto & “oikeamielinen homofobia” Suomeen perustettiin 14. toukokuuta uusi ryhmä homoille, lesboille ja biseksuaaleille. Toisin kuin esimerkiksi SETA, LHB-liitto puhuu hyvin selkeästi seksuaalisen suuntautumisen ja biologian yhteydestä. ”Meille seksuaalisen suuntautumisen määrittelyssä on olennaista, että biologisen sukupuolen käsitettä ei korvata sukupuoli-identiteetillä ja että sukupuolen myönnetään olevan muuttumaton ja kaksijakoinen,” he kirjoittavat sivuillaan. On perin outoa, että … Lue lisää

Kysymyksiä #OikeusOlla -kansalaisaloitteesta

Tämän tekstin on kirjoittanut anonyymi, meille tuntematon kirjoittaja. Tekstin pitkä versio löytyy täältä ja lyhyempi versio täältä (molemmat ovat Google Docs -dokumentteja). Tekstiä saa jakaa vapaasti. KYSYMYKSIÄ SUKUPUOLEN ITSEIDENTIFIKAATIOTA PUOLTAVASTA KANSALAISALOITTEESTA Kuudes huhtikuuta kansalaisaloite-sivulla pantiin vireille aloite laillisen sukupuolen muuttamisprosessin määrittelystä uudelleen. Tämä lakialoite on nyt saanut vaaditun määrän kannatusilmoituksia ja tulee etenemään eduskunnan käsiteltäväksi. … Lue lisää