LHB-Liitto är ett förbund som kämpar för homo- och bisexuellas rättigheter. Vi vill se en värld där alla har rätt att älska och visa sin kärlek utan att bli utsatt för diskriminering. Vi erbjuder stöd och möjlighet att knyta kontakter med andra homo- och bisexuella. Vi vill bekämpa diskriminering mot sexuella minoriteter var de än dyker upp: på arbetsplatser, skolor, inom sport och inom alla andra områden.

Våra värderingar

Vi stöder alla människors rätt att uttrycka sig på det sätt de själva vill. Varje individ förtjänar samma lagstadgade rättigheter. Vi vill främja och bevara sexuella minoriteters rätt att uttrycka sin läggning och deras rätt till egna trygga rum. I synnerhet lesbiska möter diskriminering, både på grund av sin sexuella läggning och på grund av sitt kön. 

Vår vision

Vi vill förbättra homo- och bisexuellas sociala ställning. Vi önskar ett samhällsklimat där det är möjligt att diskutera fritt, utan rädsla för skambeläggande eller risk att förlora jobbet. Vi vill ha en balanserad allmän debatt som är rättvis, tydlig och baserad på fakta. Vi vill stödja LGB-ungdomar på deras färd mot att finna sin egen identitet. Vi vill bevara trygga rum för kvinnor.

Vårt mål är att nyansera diskussionen runt kön, genus, sexuell läggning och könsroller. Homo- och bisexuella är en mångsidig grupp. Vissa av oss uttrycker oss, klär oss eller har hobbyer som ligger utanför vad de traditionella könsrollerna medger, och är nöjda med det. Vi har kritiska synpunkter på begreppet “genus” och hur det nuförtiden blandas ihop med eller till och med ersätter “kön”. Vi anser att kön är biologiskt definierat och oföränderligt, till skillnad från könsroller eller könsidentitet.

Varför vi startade LHB-Liitto

Vi är oroliga över hur den nuvarande diskussionen runt könsroller påverkar LGB-ungdomar och unga vuxna. Vi oroas i synnerhet över hur begreppen “kön” och “könsidentitet” blandas ihop, vilket kan vara vanskligt att navigera för en ung människa som ännu inte har rett ut sin egen identitet och sexualitet. 

En stor källa till oro är den moderna homofobin som frodas inom LGBTQIA+-kretsar, där det kan heta att homosexuella har en “könsorgansfetisch”, som kan ändras. Om begreppet “(biologiskt) kön” byts ut mot “könsidentitet” kommer begreppet “homosexuell” att förlora all betydelse. Om en man kan bli en kvinna kan han även bli lesbisk. Homosexuella ska inte behöva pressas [1] till att ha sex med personer av det motsatta könet, och inte heller få sin sexuella läggning kallad “könsorgansfetisch” eller “transfobi”.

Vår syn på juridiskt kön

Det pågår för tillfället en kampanj i Finland för att ens juridiska kön (som visas i ID-handlingar och i folkbokföringen) ska kunna bestämmas enbart utifrån självidentifikation [2]. Vi tycker det är lämpligt att ta bort kravet på att transpersoner ska förklaras sterila innan de kan ändra kön juridiskt. Detta kan dock införas utan att juridiskt kön behöver bli en fråga om självidentifikation. Att omdefiniera kön i vardagen och i lagstiftningen kommer att påverka kvinnors, barns och LGB-personers rättigheter och trygghet [3]. (Observera att varken det finska språket eller Finlands lagstiftning skiljer mellan “kön” och “genus”.)

Välkommen med!

Vi är en politiskt och religiöst obunden grupp som kämpar för homo- och bisexuellas rättigheter. De flesta av oss tillhör någon sexuell minoritet, men vi har även straighta allierade. Alla kan stödja oss, vilken sexuell läggning eller könsidentitet de än har. LGB-grupper som denna har redan grundats över hela världen [4], till exempel i Storbritannien, USA, Indien, Norge och Australien. Och nu även i Finland. Om LGB-rättigheter är viktiga för dig är du välkommen med!

Länkar

[1] ”[…] lesbians are routinely being coerced into sexual relations with transwomen. The report includes findings of a survey which shows lesbians are under huge pressure within GBT communities to accept without question that “transwoman are women.” Lesbians who responded to the survey reported a wide variety of sexual violence by transwomen, including sexual harassment, sexual assault and rape.” http://gettheloutuk.com/blog/lesbians-at-ground-zero.html
[2] ”Esitämme, että sukupuolen vahvistamisesta tulee ilmoitusasia kaikille 15 vuotta täyttäneille. Tätä nuorempien kohdalla vahvistamisen esitetään vaativan huoltajan suostumuksen.” https://transry.fi/oikeus-olla-kansalaisaloite
[3] ”Jos laki tulee käsittelemään sukupuolta pelkästään laillisena asiana, miten voidaan taata, että fyysinen sukupuoli tullaan jatkossakin ottamaan huomioon? […] 1. Intiimitilat ja niihin pääsy 2. Urheilu 3. Terveydenhoito 4. Ruumiintarkastukset ja vankilalaitos 5. Alaikäisen lapsen ja vanhempien tilanne 6. Palkinnot, apurahat, stipendit 7. Viralliset tilastot 8. Tasa-arvolaki” https://lhbliitto.wordpress.com/2021/05/14/kysymyksia-oikeusolla-kansalaisaloitteesta/
[4] Isossa-Britanniassa Get the L Out https://www.gettheloutuk.com ja LGB Alliance https://lgballiance.org.uk, Yhdysvalloissa LGB Fight Back https://twitter.com/LGBFightBack ja LGB Alliance USA https://lgbausa.substack.com, Intiassa LGB Alliance India https://twitter.com/LGBAlliance_IND, Norjassa LLH2019 https://twitter.com/llh2019 ja Australiassa LGB Alliance Australia https://www.lgballianceaustralia.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: