Modern homofobi och bomullstak

Seta ry är Finlands största organisation som kämpar för LHBT- personers rättigheter. På sin hemsida beskriver de sitt mål: ”Setas målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.”(Seta ry, u.å) I detta blogginlägg diskuterar jag problematiken runt Seta’s definitioner av olika begrepp, och hur dessa bidrarContinue reading ”Modern homofobi och bomullstak”