Modern homofobi och bomullstak

Seta ry är Finlands största organisation som kämpar för LHBT- personers rättigheter. På sin hemsida beskriver de sitt mål: ”Setas målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.”(Seta ry, u.å) I detta blogginlägg diskuterar jag problematiken runt Seta’s definitioner av olika begrepp, och hur dessa bidrar till modern homofobi.


Seta definierar sexuell läggning som en egenskap som bestämmer vem man blir förälskad i, eller känner emotionellt och/eller erotisk dragning till. Grunden för detta är personens kön, vilket Seta definierar som ett ”sätt att kategorisera människor, och som en juridisk definition”. Kön är ett kontinuum, som består av olika genetiska, utvecklings-mässiga, homonella, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella egenskaper. De definierar dock inte närmare vilka alla egenskaper hör till dessa olika faktorer av könet, och påstår att kön är för många en viktig del av deras identitet. 


Setas definition av sexuell läggning verkar vara kontradiktorisk. De påstår samtidigt att: 

1. Sexuell läggning baseras på kön, vilket utöver de biologiska egenskaperna även består av sociala och kulturella faktorer, som kan ändra med tiden och vara olika beroende på personens psykologiska och socio-kulturella situation,


2. Både sexuell läggning och kön är någonting som var och en kan, och har rätt till att, självidentifiera och uttrycka,


3. Sexuell läggning inte kan påverkas av personligt val. (Seta ry, 2021)


Det är logiskt omöjligt för dessa saker att vara sanna på samma gång, eftersom det är omöjligt för andra att veta vad som pågår i en persons huvud, eller hur de upplever kön som ett socialt och kulturellt fenomen. Dessutom kan sexuell attraktion omöjligt bero på själv-identifiering, eftersom sexuell attraktion förekommer ofta (åtminstone i början) som en instinkt reaktion på den andra personens fysiska egenskaper, som inte påverkas av personens självidentifiering. 

Detta är ett citat direkt från Setas nätsida: ”Moni lesbotyttö ja –nainen on harrastanut ja harrastaa seksiä miesten kanssa, mutta identifioi silti itsensä lesboksi. Seksuaalinen suuntautuminen identiteettinä ei siis ole suoraan suhteessa seksikäyttäytymiseen.” Naturligtvis håller jag som genuint lesbisk kvinna inte med detta påstående.

Detta för mig till ämnet ”Cotton Ceiling”.  Med Cotton Ceiling avses ”den sociala barriären för cis personer att acceptera trans personer som romantiska eller sexuella partners”. (Your Dictionary, u.å) Begreppet ”cotton ceiling” baseras på begreppet ”glass ceiling”, vilket är en metafor för kvinnors, eller andra minoriteters, svårgihet att avancera till högre positioner inom deras professionella liv. (Merriam-Webster, u.å) I begreppet ”cotton ceiling” motsvarar ordet ”cotton” (på svenska: bomull), personens underbyxor eller trosor. Implikationen av detta är altså att transpersoner skall bryta sig igenom detta ”bomullstak” som t.ex. homosexuella kvinnor sätter på dem genom att avisa deras romantiska eller sexuella uppvaktanden.


Genom denna retorik har idéen att personer bör acceptera transpersoner i sitt sexliv, oberoende vilket anatomi eller biologiskt kön transpersonen har, normaliserats. Detta går direkt emot konceptet om kroppslig suveränitet och autonomi, eftersom det antyder att lesbiska kvinnor bör acceptera transkvinnor, vare sig de har manlig anatomi eller inte, i sitt romantiska eller sexuella liv, och om de inte gör de så är de amoraliska och hatfyllda. Lesbiska kvinnor framställs gång på gång som ”transfobiska” eller ”vagina-fetischister” när de uttrycker att de inte är intresserade av trans-kvinnor. Detta händer speciellt online. Bilderna nedan är screenshottade från twitter.


Flera exempel på detta kan hittas här:
https://lesbian-rights-nz.org/shame-receipts/https://lesbianmetoo.com/category/cotton-ceiling/https://terfisaslur.com/cotton-ceiling/

Denna retorik är den logiska slutsatsen av idéen att kön är en social identitet, och inte en biologisk realitet. Sanningen är att jag som lesbisk kvinna inte kan påverka min sexuella läggning. Ingenting i världen kan få mig att vara attraherad av eller vilja ha sexuella relationer med en person som har manlig anatomi. Och jag borde inte stämplas som hatfull eller som en ”vagina-fetishist” pga detta faktum. Enligt mig är det klassisk homofobi att påstå att en lesbisk kvinna kan vara attraherad av en person med en manlig kropp. Det är exakt vad terapeuter som praktiserar omvandlingsbehandling för homosexuella antyder. Omvandlingsbehandling har bevisats att inte fungera, och att det orsakar enormt lidande för ”patienten”. (UN, 2020.) Vissa LGBT-aktivister påstår även att transkvinnor ofta har en identisk kropp som en kvinna, men eftersom den största delen av trans-kvinnor behåller sina manliga genitalier, är det ohederligt att påstå att dessa transkvinnor har en kropp som motsvarar en biologisk kvinnas. (FPFW, 2018)


Eftersom Seta är delaktig i normaliseringen av retoriken runt kön som ett socialt och kulturellt fenomen som man kan självidentifiera, så upplever jag att Seta inte stödjer mina rättigheter som lesbisk. De är direkt delaktiga i utvecklingen och spridningen av homofobiskt hattal, såsom ”cotton-ceiling”-fenomenet. Att vara lesbisk eller homosexuell är inte en fråga av självidentifiering. Jag valde inte att vara lesbisk, och jag kunde inte ändra min sexuella läggning om jag så ville.

Finlandsvensk lesbisk, 25 år


 Källor:
www.seta.fi, u.å, Järjestö, Seta ry, hämtad: 21.5.2021, tillgänglig: https://seta.fi/jarjesto/
Marita Karvinen, u.å, Seksuaalinen suuntautuminen, Seta ry, hämtad: 20.5.2021, tillgänglig: https://seta.fi/sateenkaaritieto/seksuaalinen-suuntautuminen/
www.seta.fi, 2021, Sateenkaarisanasto, Seta ry, hämtad: 20.5.2021, tillgänglig: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/
www.merriam-webster.com, u.å, Glass ceiling, Merriam-Webster, hämtad: 21.5.2021, tillgänglig: https://www.merriam-webster.com/dictionary/glass%20ceiling
United Nations Human Rights, 2020. , Report on conversion therapy, OHCHR hämtad: 21.5.2021, tillgänglig: https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/ReportOnConversiontherapy.aspx
FPFW, 2018, The vast majority of male-born transwomen still have a penis, hämtad: 20.5.2021, tillgänglig: https://fairplayforwomen.com/penis/
Your Dictionary, u.å., Cotton ceiling, hämtad: 21.5.2021, tillgänglig: https://www.yourdictionary.com/cotton-ceiling

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: