LHB-Liiton vuosikertomus 2022

Alla kopio toimintasuunnitelmasta hallituskaudelle 2022

 • Tiedotamme yhdistyksen perustamisesta ja järjestämme perustamisjuhlat.
 • Järjestelemme pakollisia asioita kuten jäsenrekisterin, GDPR-asiat, sähköpostin ja kotisivut sekä yhdistyksen rahaliikenteen.
 • Panostamme jäsenhankintaan ja ulkoiseen tiedottamiseen.
 • Teemme yhteistyötä Naisten Rintama ry:n ja muiden mahdollisten järjestöjen kanssa translain uudistuksen tiimoilta ja osallistumme voimavarojemme mukaan vuoropuheluun päättäjien kanssa sekä suuren yleisön tiedottamiseen aiheesta.
 • Verkostoidumme mahdollisuuksien mukaan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla.
 • Pyrimme kokoamaan tietoutta erilaisista resursseista, jotta voimme ohjata esimerkiksi lastensa identiteettiongelmista huolestuneita ihmisiä eteenpäin.
 • Voimavarojemme mukaan kirjoitamme blogiin ja järjestämme erilaista vapaa-ajan toimintaa, kuten lukupiiriä tai vertaistapaamisia esimerkiksi Turussa, Helsingissä tai Tampereella.
 • Tehdään LHB-sanasto nettisivuille.

Vuosikertomus

Translain uudistus

(Laki sukupuolen vahvistamisesta, eli HE 189/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi)

Niin kutsuttua translain uudistusta ajetaan julkisuudessa “sateenkaariväen” nimissä, vaikkei laki tosiasiallisesti hyödytä seksuaalivähemmistöjä (eli lesboja, homoja ja biseksuaaleja). Lailla voisi olla potentiaalisesti vahingollisia vaikutuksia seksuaalivähemmistöihin sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. LHB-Liitto ry kampanjoi translain uudistuksen suppeamman mallin puolesta esimerkiksi antamalla asiantuntijalausuntoja, lähestymällä kansanedustajia sähköpostitse ja tiedottamalla ahkerasti lakiehdotuksen ongelmakohdista sekä verkkosivuillamme että sosiaalisessa mediassa.

 • LHB-Liitto lähetti 29.8.2022 kaikille kansanedustajille sähköpostitse järjestömme kannanoton translain uudistuksesta.
 • Laadimme Naisten rintama ry:n sekä valtiotieteiden tohtori, tutkija Linda Hartin kanssa yhteisen kannanoton Translain sukupuolivaikutukset arvioitava tarkkaan. Kirjoitus julkaistiin Suomenmaa-lehdessä 2.9.2022.
 • Saimme alkusyksystä kutsun tulla eduskunnan lakivaliokunnan kuultavaksi lakiehdotukseen liittyen. Eduskunnan lakivaliokunnan kuulemistilaisuudessa 18.10.2022 yhdistyksemme edustajina olivat Iiris Vesala, varapuheenjohtaja, jolla on 15 vuoden kokemus tasa-arvon edistämisestä mm. Vihreissä Naisissa ja Setan paikallisosastoissa sekä Leena Teräs, yhdistyksen jäsen, joka on 1990-luvulta saakka työskennellyt sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi niin kasvatus- ja koulutussektorin, liike-elämän, viranomaisten, poliittisten päättäjien kuin vapaa-ajan toimijoidenkin kanssa.
 • Laadimme kuulemistilaisuuden jälkeen pyydetyn lisäselvityksen, jossa vastasimme eduskunnan lakivaliokunnassa meille esitettyihin kysymyksiin. Lisäselvitys julkaistiin 6.11.2022 myös meidän verkkosivuillamme.
 • LHB-Liitto kutsuttiin seuraavaksi myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavaksi. Kuulemistilaisuudessa 30.11. paikalla oli LHB-Liiton varapuheenjohtaja Iiris Vesala. Kirjallinen lausuntomme oli vielä lakivaliokuntaan lähetettyä lausuntoa mittavampi ja tulosta usean henkilön yhteisistä ponnisteluista.
 • Lähetimme vielä 13.12.2022 kaikille kansanedustajille sähköpostitse viestin järjestömme kannasta translain uudistukseen. Kiinnitimme viestissä huomiota edellä mainittuihin lausuntoihimme valiokunnille ja esitimme uudestaan tiivistetyssä muodossa niiden keskeiset perustelut.
 • Molemmat valiokuntien asiantuntijalausunnot, linkki Suomenmaan kirjoitukseemme sekä viestimme kansanedustajille löytyvät yhdistyksen verkkosivujen Ajankohtaista-osiosta.

Media

Kutsu eduskunnan lakivaliokunnan ja sittemmin sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavaksi poiki paljon mediajulkisuutta.

 • Ennen varsinaista kuulemistilaisuutta julkaisimme 14.10.2022 aiheesta lehdistötiedotteen, jossa oioimme meistä mediassa esitettyjä virheellisiä väitteitä ja arvailuja.
 • Lähetimme oikaisupyyntöjä mm. Ylelle, Helsingin Sanomille ja Helsinki Timesille.
 • Lähetimme yhdessä Naisten rintama ry:n kanssa Iltalehdelle oikaisu- ja vastinepyynnön Lyyra Virtasen näkökulmakirjoitukseen liittyen. Iltalehti kieltäytyi oikaisusta. Kantelimme Lyyra Virtasen kolumnista Julkisen sanan neuvostolle yhdessä Naisten rintama ry:n kanssa. Prosessi on kesken eikä JSN ole ilmoittanut, otetaanko kantelu käsittelyyn vai ei (tätä kirjoitettaessa maaliskuussa 2023).

Piiritoiminta ja jäsentapaamiset

Mahdollisuus LHB-ihmisten omaehtoiseen keskinäiseen tapaamiseen, järjestäytymiseen ja verkostoitumiseen myös tulevaisuudessa on yksi niistä asioista, joita yhdistys haluaa toiminnallaan vaalia. Hallituskaudella 2022 järjestimme Liiton jäsenille tapaamis- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä laajentuneen piiritoiminnan että muiden, vapaampimuotoisten tapahtumien kautta.

 • Syksyn aikana aloitti toimintansa Liiton oma käsityöpiiri. Rentoon jutusteluun ja yhdessäoloon perustuvia piirejä pidettiin netissä etänä, Liiton piiritoiminnan omalla Discord-palvelimella yhteensä viisi kertaa.
 • Myös Liiton kirjapiiri on jatkanut toimintaansa hallituskauden aikana. Kirjapiirejä on järjestetty yhteensä seitsemän kertaa, sekä etänä verkossa että paikallisesti Turussa ja Helsingissä. Kirjapiirien aikana on käsitelty LHB-ihmisiä koskevaa kaunokirjallisuutta ja tietokirjoja.
 • Alkukesästä 29.6.2022 järjestettiin etänä Pride-aiheinen turinatuokio, jonka yhteydessä Liiton jäsenet pääsivät vaihtamaan ajatuksia tämänvuotisesta Pride-uutisoinnista ja Pridestä ilmiönä laajemminkin.
 • Kuukautta myöhemmin 30.7.2022 järjestettiin kesätapaaminen. Ilta vietettiin Helsingissä LHB-Liiton ensimmäisen virallisen ravintolaillan merkeissä.
 • Syksyllä 7.10.2022–9.10.2022 järjestettiin vielä viikonlopun pituinen retriitin Riihimäellä, yhdistyksen jäsenen tarjoamilla tiloilla. Viikonlopun aikana pelailtiin, saunottiin ja jutusteltiin rennossa hengessä.

Blogi, jäsenviestintä ja näkyvyys somessa

LHB-Liitto on ylläpitänyt omien verkkosivujemme lisäksi virallisia tilejä myös Twitterissä, Facebookissa sekä Instagramissa, joiden kautta olemme esittäneet kannanottoja, kiinnittäneet huomiota mielestämme jäsenistömme kannalta merkityksellisiin uutisiin ja tapahtumiin sekä tiedottaneet yhdistyksemme toiminnasta.

 • Liitto on twiitannut (mukaan lukien uudelleentwiittaukset) hallituskauden aikana yli sata kertaa. Twitterin sisältö on pitkälti toistettu myös muissa edellä mainituissa sosiaalisissa medioissa.
 • Omista sosiaalisen median tileistämme Twitterin ja Facebookin tilit ovat poikineet verkkosivuillemme näkyvyyttä parhaiten: vuonna 2022 verkkosivumme sai näiden tilien kautta 3087 (Twitter) ja 702 (Facebook) kävijää.

LHB-Liiton sivuilla on vuoden 2022 aikana julkaistu useita LHB-aiheisia blogitekstejä ja kannanottoja. Blogissa on julkaistu seuraavat tekstit:

 • Pitääkö Seta biologisesta sukupuolesta puhumista anti-gender-vihapuheena?
 • Lainaamme yksityishenkilön luvalla hänen käymäänsä hämmentävää viestinvaihtoa Setan edustajan kanssa. Lainattua viestinvaihtoa seuraa yhdistyksen varapuheenjohtajan pohdinnat Setan edustajan viesteistä vedettävistä johtopäätöksiä.
 • Haastattelu: trans ja toista mieltä
 • Haastattelimme kolmea sosiaalisessa mediassa näkyvästi esillä olevaa transsukupuolista, joilla on ratkaisevia erimielisyyksiä valtavirran sateenkaariliikkeen kanssa.
 • Bi-naisen ajatuksia biseksuaalien kohtaamista ennakkoluuloista
 • Pride-jälkiperkaus: Uutisvirran hyvät, pahat ja kummat
 • Kaksi osaa. Hallituslaiset ja yhdistyksen aktiivit kommentoivat Priden aikana pinnalla olleita tapahtumia, uutisia ja kannanottoja.
 • NoToSelfID – Juridisen sukupuolen itseidentifikaatiota vastaan.
  • Kirjoitus, jossa yhdistyksen puheenjohtaja avaa itseidentifikaatioon perustuvan translain uudistuksen ongelmakohtia.
 • Gentleman Jack – Neljä näkökulmaa suosittuun TV-sarjaan
 • LHB-elokuvakatsaus: Rakkautta & Anarkiaa 2022
 • Kaksi osaa. Nimimerkki Vergiliuksen arkun arvosteluja syksyn elokuvafestivaaleilta.

Arvio toimintavuodelle asetettujen tavoitteiden onnistumisesta

Kuten edellä olevasta koosteesta voi päätellä, tavoitteemme vuodelle 2022 ovat toteutuneet hyvin ottaen huomioon yhdistyksemme rajalliset voimavarat. Viime vuoden toimintasuunnitelmassa linjatut ”pakolliset asiat” kuten jäsenrekisteri, GDPR-asiat, sähköposti, kotisivut sekä yhdistyksen rahaliikenne on hoidettu kuntoon. Olemme jatkaneet yhteistyötä erityisesti Naisten rintama ry:n kanssa translain uudistukseen liittyvän kampanjoinnin yhteydessä. Myös ulkomaisiin genderkriittisiin tahoihin, kuten LGB Allianceen on pidetty yhteyttä, vaikkakin johtuen osin kommunikaatiokatkoksista varsinainen yhteistyömme on jäänyt ajatustenvaihdon tasolle. Yhdistyksen perustamisjuhlia voi nähdä vietetyn sekä 2.4.2022 järjestetyn Turun jäsenmiitin että sittemmin 30.7.2022 järjestetyn Helsingin kesätapaamisen yhteydessä.


Vuoden 2022 talousarviossa mainittuja käyntikortteja emme voineet toteuttaa, sillä innokasta graafista suunnittelijaa ja tilauksen organisoijaa ei löytynyt.


Yhdistyksen verkkosivujen Linkit-osioon on kerätty sivustoja, joista esimerkiksi lastensa identiteettiongelmista huolestuneet vanhemmat voivat saada hyödyllistä tietoa. Toimintasuunnitelmassa mainittu LHB-sanasto (nykyiseltä työnimeltään ”Seksuaalisuuden sanasto”) ei sen sijaan ole ollut aivan vielä valmis julkaistavaksi, vaikka se onkin edistynyt hyvällä vauhdilla hallituskauden aikana. Jäsenhankintaan on panostettu aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Myös esimerkiksi eduskunnan valiokunnille annetut lausunnot ja niistä tiedottaminen ovat poikineet huomiota mediassa laajemminkin ja sitä kautta uusia jäseniä.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: