Seksuaalivähemmistöt ja nykyaikainen noitajahti

Lainvalmistelun asiallisen kommentoimisen tulisi demokraattisessa yhteiskunnassa olla mahdollista ilman pelkoa siitä, että kritiikin esittäjä joutuisi kohtuuttomaan asemaan. Translain valmistelusta kriittisiä näkökulmia esittäneitä tahoja kuitenkin leimattiin laajasti oikeistokonservatiiveiksi ja naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustajiksi – jopa silloin, kun järjestöt ajavat naisten tai seksuaalivähemmistöjen asioita.

Teksti on laadittu yhteistyössä Naisten rintama ry:n kanssa. Heidän versionsa pääset lukemaan täältä.

Klikkaa tekstiosiot auki painamalla niiden vieressä olevaa plusmerkkiä.

Mistä on kyse?

Kuvaamme tässä tekstissä ja aikajanalla sitä, kuinka muutamien henkilöiden esittämiä virheellisiä oletuksia LHB-Liitto ry:stä alettiin levittää faktoina mm. toimittajien ja poliitikoiden taholta.

Dis- ja misinformaation leviämisestä on syytä olla huolissaan, kun seksuaalivähemmistöjen asialla olevasta järjestöstä yritetään maalata omien tavoitteidensa ja periaatteidensa vastainen toimija.

Disinformaatiolla tarkoitamme tässä tekstissä tahallisesti jaettua väärää tietoa. Misinformaatiolla tarkoitamme puutteellista tai väärää tietoa, jota annetaan epähuomiossa eikä tarkoitus ole tahallisesti johtaa harhaan.

Taustatietoa järjestöstämme

LHB-Liitto ry on perustettu edistämään seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja järjestämään vapaa-ajan toimintaa lesboille, homoille ja biseksuaaleille. Järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, itsenäinen suomalainen yhdistys. Järjestöllä ei ole katto- tai sisarjärjestöjä. Sukupuolten välinen tasa-arvo on kirjattu yhdistyksen sääntöihin.

Otimme LHB-järjestönä kantaa translain uudistukseen, sillä uudistusta ajettiin julkisesti seksuaalivähemmistöjen nimissä, vaikka todellisuudessa uudistus heikentää seksuaalivähemmistöjen asemaa. Tätä näkökulmaa avataan asiantuntijalausunnossamme.

Haastamme LHBTQIA+-yhteisössä nykyään ilmenevää homofobiaa, kuten ajatusta siitä, että seksuaalinen suuntautuminen olisi muutettavissa oleva mieltymys tai “genitaalifetissi”. Puolustamme lesbojen ja homojen oikeutta kokoontua omissa ryhmissään siten, että osallistujat rajataan sukupuolen mukaan. Kaikki asiaamme kannattavat täysi-ikäiset ovat tervetulleita yhdistyksen jäseneksi. 

Teimme lainvalmisteluprosessin aikana yhteistyötä naisjärjestö Naisten rintama ry:n kanssa. Myös Naisten rintama on ollut perättömien väitteiden kohteena.

Mistä perättömien väitteiden leviäminen alkoi?

Eduskunnan lakivaliokunta päätti 6.10.2022 kutsua LHB-Liitto ry:n antamaan asiantuntijalausunnon translain uudistuksesta. Myöhemmin järjestö kutsuttiin antamaan lausunto myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kutsu lakivaliokuntaan herätti keskustelua mediassa ja somessa heti, kun tieto julkaistiin eduskunnan sivuilla.

LHB-Liitto ry kannatti lausunnoissaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistoa ja kritisoi sitä, että sukupuolen itsemäärittely koskee laissa kaikkia suomalaisia, ei vain transsukupuolisia, ja mahdollistaa väärinkäytökset. Lausunnoissa ei esitetty transsukupuolisista negatiivisia väitteitä. Lausunnot ovat julkisesti luettavissa eduskunnan ja järjestön sivuilla.

Mistä aikajana kertoo?

Aikajana osoittaa, miten dis- ja misinformaatio leviää, kun joukko erilaisia toimijoita toistaa kritiikittä muutaman yksittäisen henkilön väitteitä. Medioiden, jotka ovat sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston ohjeisiin, olisi voinut olettaa tutustuvan edes pintapuolisesti LHB-Liitto ry:n kantoihin ja toimintaan ennen uutisointia.

Mikään aikajanalla esitetty taho yhtä lukuun ottamatta ei kuitenkaan ollut meihin oma-aloitteisesti yhteydessä tarkistaakseen, pitävätkö väitteet paikkaansa. Kotisivujamme lukemalla löytää jo paljon tietoa järjestön periaatteista ja toiminnasta. Faktantarkistuksen sivuuttaminen on erityisen tuomittavaa toimittajilta, kansanedustajilta sekä ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia edistävien järjestöjen edustajilta.

Tuntuu uskomattomalta, että näin monet tahot Suomessa tahallisesti tai tietämättömyyttään mustamaalaavat seksuaalivähemmistöjen edustajia, jotka ovat esittäneet asiallista kritiikkiä puutteellisesta lainvalmistelusta. Haluamme ajatella, että suurin osa toimijoista ei ole levittänyt virheellistä tietoa tarkoituksellisesti.

Perättömät väitteet kronologisella aikajanalla

Aikajanalle on nostettu muutamia keskeisiksi katsomiamme tapahtumia, kuten poliitikkojen ja median toimintaa.

11.10.2022

 • Transfeminiinit ry julkaisi Facebookissa lehdistötiedotteen, jossa se väitti muun muassa, että “LHB-liitto on osa konservatiivista kansainvälistä LGB Alliancea.“

14.10.2022

17.10.2022

 • Iltalehdessä julkaistiin Lyyra Virtasen näkökulmakirjoitus ”Miksi salaliittoteoreetikkoja ja eheytyshoitoja tarjoavia järjestöjä kuullaan translain uudistuksesta?” Jutussa toistettiin joitakin kansanedustaja Honkasalon väitteitä.

19.10.2022

 • Transfeminiinit ry julkaisi toisen lehdistötiedotteen, jonka mukaan “valiokunta on pyytänyt lausuntoja usealta järjestöltä ja henkilöltä, joiden tavoite on transihmisten oikeuksien vastustaminen tai kaventaminen, joista esimerkiksi LHB-liitto ei aja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ihmisten todellisia oikeuksia, vaan sulkevat transihmisten oikeuksien ajamisen pois agendastaan.“
 • Helsingin Sanomat oikaisi oma-aloitteisesti osan LHB-Liittoa koskevista virheellisistä väitteistään.

21.10.2022

 • Ylen toimittaja otti LHB-Liittoon yhteyttä. Järjestömme toimii vapaaehtoisvoimin, joten emme välittömästi ehtineet vastata toimittajalle.
 •  YLE julkaisi jutun ”Translain käsittelyssä kuullut asiantuntijat kuohuttavat lain kannattajia – asiantuntijoilla on yllättävä yhteys.” Jutussa toistettiin joitakin kansanedustaja Honkasalon väitteistä.

22.10.2022

 • LHB-Liitto ry ja Naisten rintama ry lähettivät yhdessä Iltalehdelle oikaisu- ja vastinepyynnön Lyyra Virtasen näkökulmakirjoitukseen liittyen. Iltalehti ei vastannut.

26.10.2022

 • Järjestöt lähettivät uudestaan Iltalehdelle oikaisu- ja vastinepyynnön Lyyra Virtasen näkökulmakirjoitukseen liittyen. Iltalehti ei vastannut.

27.10.2022

 • LHB-Liitto lähetti oikaisupyynnön Ylelle.

28.10.2022

 • LHB-Liitto ja Naisten rintama julkaisivat sivuillaan oikaisu- ja vastinepyynnön Iltalehdelle. Vastineessa vaadittiin poistettavaksi väitteet transfobiasta.
 • Sen jälkeen, kun oikaisu- ja vastinepyynnöt julkaistiin järjestöjen sivuilla ja   asiasta tiedotettiin sosiaalisessa mediassa, Iltalehti vastasi, että artikkelissa ei ole oikaistavaa.
 • Ylen toimittaja korjasi juttuaan osittain.

8.11.2022

 • Naisten rintama ja LHB-Liitto kantelivat yhdessä toimittaja Lyyra Virtasen kolumnista Julkisen sanan neuvostolle. Kantelun mukaan olennainen virhe on järjestöjen leimaaminen ja liittäminen heti otsikossa sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastustamiseen ja anti-gender-toimijoihin, joiden taustalla on konservatiivinen, uskonnollinen tai nationalistinen ideologia. JSN ilmoitti, että ei ota kantelua käsittelyyn mm. ”koska Iltalehden Näkökulma on kirjoittajansa henkilökohtainen mielipide ajankohtaisista asioista” [sic].  JSN:n vastauksesta ei käynyt ilmi, ymmärsikö kantelun käsitellyt henkilö, että käsitteillä ”genderkriittinen” ja ”anti-gender” on olennainen ero. Teimme JSN:lle uudelleenkäsittelypyynnön.
 • Anti-gender-termillä viitataan liikehdintään ja ideologiseen suuntaukseen, jossa eri tahot vastustavat aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja tyttöjen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.
 • LHB-Liitto ry on käyttänyt käsitettä genderkriittinen seuraavassa merkityksessä: “se viittaa näkemykseen siitä, että sukupuoli-identiteetti ei ole tärkeämpi kuin biologinen sukupuoli. Gender-kriittiset henkilöt kyseenalaistavat esimerkiksi sen, pitääkö biologisen miehen päästä naisten vankilaan tai naisten urheilusarjaan pelkästään sillä perusteella, että hän sanoo, että hänellä on naisen sukupuoli-identiteetti. Lisäksi he kyseenalaistavat sukupuoliroolit ja ajatuksen siitä, että naisten pitäisi olla feminiinisiä ja miesten maskuliinisia. —

  LHB-Liitto on gender-kriittinen, sillä meistä biologisella sukupuolella on paljonkin väliä homo- ja biseksuaaleille. Seksuaalivähemmistöt ovat taistelleet nimenomaan samaa biologista sukupuolta olevien parien oikeuksista.  — 

  On myös homovastaista väittää, ettei biologisella sukupuolella saisi enää olla mitään väliä, kun homoseksuaalit etsivät kumppania.”

  (Lue termejä selventävä blogikirjoituksemme Mitä on anti-gender?)
 • Tätä tekstiä kirjoittaessa 11.5.2023 JSN ei ole ilmoittanut, otetaanko kantelu uudelleenkäsittelyyn vai ei.

15.12.2022 

 • LHB-Liitto lähetti oikaisupyynnön Helsingin Sanomille. Helsingin Sanomat poisti Honkasalon twiitin jutustaan. 

2.2.2023

 • Puheenaihe -Youtube-kanavalla julkaistulla videolla “Politiikka: Translaki & juridinen sukupuoli (Sari Tanus & Saara-Sofia Sirén) | Puheenaihe 317” noin kohdassa 17:35 kansanedustaja Saara-Sofia Sirén väittää, että LHB-Liiton ja Naisten rintaman kohdalla olisi ollut viitteitä salaliittoteorioista ja eheytyshoitojen edistämisestä. Väite on ilmeisesti poimittu Iltalehden jutun otsikon väitteestä, joka tosin ei viitannut LHB-Liittoon ja Naisten rintamaan, vaan muihin valiokunnassa kuultuihin tahoihin.

31.3.2023

 • ILGA-Europen transnaiset ja naisasaliike -podcastissa Tanja Von Knorring, Seta ry:n varapuheenjohtaja ja Transfeminiinit ry:n puheenjohtaja kertoo n. 6 min alkaen: ”There have been new actors suddenly popped up on the scene two years ago, several anti-gender movement actors created new organizations like LGB and Women’s Front which seems that their only task is to be against trans rights and especially transgender women’s rights [sic].” Tulkitsemme LGB:n viittaavan LHB-Liittoon ja Women’s Frontin viittaavan Naisten rintamaan.
 • Anti-gender-toimijat vastustavat mm. naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Juuri siksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustamiseen tarvitaan seksuaalivähemmistöjen järjestöjä, kuten LHB-Liittoa. 

Tämän blogikirjoituksen on laatinut LHB-Liitto ry:n hallitus. Kiitämme yhteistyöstä Naisten rintama ry:tä.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: