Translaki on altis väärinkäytöksille

Arvoisa kansanedustaja,

Hallitus esittää, että jatkossa kuka tahansa täysi-ikäinen suomalainen saisi muuttaa juridisen sukupuolensa. Sukupuolimerkinnän itsemäärittelyä on käytetty väärin maissa, joissa se on mahdollista. Pyydämme Teitä kansanedustajana äänestämään hallituksen esitystä vastaan ja edistämään sen sijaan translain ns. suppeaa mallia.

Translaki tulisi uudistaa suppean mallin mukaisesti, eli vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä tulisi poistaa, mutta vaatimus lääketieteellisestä selvityksestä tulisi säilyttää. Tämä täyttäisi Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ja näin vältettäisiin lain negatiiviset vaikutukset tyttöjen ja naisten turvallisuuteen. Väärinkäytösten ehkäisyssä tärkeintä on vaatimus lääketieteellisestä selvityksestä, eivät aikarajat.

Itsemäärittelyn puolesta kampanjoineet tahot kuten Seta ja Amnesty ovat esittäneet väitteitä siitä, että sukupuolimerkintää ei olisi muutettu rikollisessa tarkoituksessa niissä maissa, joissa itsemäärittelylait ovat voimassa. Väite on virheellinen. 

Esimerkkejä väärinkäytöksistä ulkomailla

Norjassa nainen, joka valitti biologisesta miehestä naisten suihkutiloissa, sai itse syytteen syrjinnästä. Myös Islannissa ohjeistetaan, että naisten tiloissa olevan biologisen miehen tulee olettaa olevan transsukupuolinen, ja siksi hänen läsnäoloaan ei saa kyseenalaistaa.

Tanskalaisessa uimahallissa naisasiakkaat tunsivat olonsa epämukavaksi, kun juridisen sukupuolensa miehestä naiseksi vaihtanut, täysin mieskehoinen henkilö ilmestyi naisten pesutiloihin. Tapaus on kuohuttanut Tanskassa. Lakiuudistuksen puolustajien mukaan kyseessä ei kuitenkaan ollut väärinkäytös, vaan “muut syyt” juridisen sukupuolen vaihtoon. Transkønnede i Danmark -yhdistyksen pj Irene Haffnerin mielestä se, että täysin mieskehoiset ihmiset käyttävät naisten pukuhuoneita, aiheuttaa Tanskan transsukupuolisille haittaa (linkki tanskankieliseen ja englanninkieliseen artikkeliin).

Iso-Britannian vankiloissa on noudatettu sukupuolen itsemäärittelyä, vaikkei translakiuudistusta ole tehty. Iso-Britanniassa on selvitetty, että vankilassa transsukupuolisiksi kirjatuista hätkähdyttävän suuri osuus (58,9 %) on seksuaalirikollisia. Nämä henkilöt ovat biologisia miehiä, jotka eivät ole käyneet läpi sukupuoli-identiteetin tutkimuksia tai hoitoja. Transsukupuoliset, jotka ovat läpikäyneet lääketieteellisen selvityksen ja saaneet ns. gender recognition certificaten, eivät ole mukana tässä luvussa. Miesvangeista seksuaalirikollisia on 16,8 % ja naisvangeista 3,3 %. Transsukupuolisiksi kirjattujen osuus seksuaalirikollisista on niin merkittävästi koholla, että voi miettiä, onko kyseessä strategisista syistä tehty sukupuolimerkinnän muutos.

Skotlannissa on havaittu, että puolet rikoksista tuomituista transsukupuolisiksi kirjatuista oli vaihtanut sukupuolimerkintänsä vasta tuomion jälkeen. Osa vangeista vaihtaa sukupuolensa välittömästi takaisin mieheksi vapauduttuaan. Tämä viittaa strategiseen motiiviin.

Itsemäärittelylait eivät kuitenkaan sisällä mekanismia, jolla hakemuksen voisi todeta ja tilastoida vilpilliseksi. Digi- ja väestötietovirasto ei voi jatkossa hylätä hakemusta, mikäli ehdot (kirjallinen hakemus, täysi-ikäisyys sekä kytkös Suomeen) täyttyvät eikä hakija itse kerro vilpillisistä aikeistaan.

Translaki ei etene Skotlannissa

Iso-Britanniassa hallitus on päättänyt estää Skotlannin translakiuudistuksen etenemisen, sillä se on ristiriidassa tasa-arvolain kanssa. Skotlannin translakiuudistuksesta, joka vastaa pitkälti Suomen hallituksen esitystä, on esittänyt huolensa myös YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoija Reem Alsalem marraskuussa 2022. Alsalem moittii Skotlantia siitä, ettei lain väärinkäytön mahdollisuutta ole otettu huomioon, vaikka miespuoliset seksuaalirikolliset ovat tunnetusti valmiita hyvinkin monenlaisiin temppuihin päästäkseen käsiksi uhreihinsa. 

Sukupuolen itsemäärittely ei kerää kannatusta

Suuri yleisö ei ole tietoinen lakiesityksen vaikutuksista esimerkiksi pukuhuoneisiin ja vankiloihin. Irlannissa sukupuolen itsemäärittely astui voimaan 2015, mutta vuonna 2021 teetetyn tutkimuksen mukaan ainoastaan 17 % irlantilaisista kannattaa juridisen sukupuolen itsemäärittelyä. Enemmistö vastaajista kannatti biologisen sukupuolen mukaan jaoteltuja intiimitiloja (“single-sex spaces”). Samaten Skotlannissa vain viideosa kansasta kannattaa translakiuudistusta.

Pyydämme Teitä kansanedustajana edistämään translain suppeaa mallia, jonka myötä lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistettaisiin ja samalla vältettäisiin negatiiviset vaikutukset muun muassa tyttöjen ja naisten turvallisuuteen.

LHB-Liitto ry:n hallituksen puolesta

Katri Pellinen, puheenjohtaja
Iiris Vesala, varapuheenjohtaja


Yllä oleva kirje lähetettiin sähköpostitse kaikille kansanedustajille 18.1.2023. Kyseessä oli kolmas kerta, kun lähetimme kansanedustajille järjestömme kannanoton translain uudistukseen liittyen (Laki sukupuolen vahvistamisesta).

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi mietintönsä 19.1.2023 ja näin ollen laki siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Translakia käsitellään eduskunnan istunnoissa 24.1. ja 31.1. Lopullinen äänestys suoritetaan 1.2.2023.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: