Vetoomus kansanedustajille: Translaki voidaan uudistaa toisinkin

LHB-Liitto ry lähetti 13.12.2022 kaikille kansanedustajille sähköpostitse järjestömme kannanoton translain uudistuksesta (Laki sukupuolen vahvistamisesta). Voit lukea viestin kokonaisuudessaan alta ja edellisen kansanedustajille lähettämämme kannanoton täältä.

Arvoisa kansanedustaja,

LHB-Liitto ry on ollut kuultavana laki- ja sotevaliokunnassa translain uudistukseen liittyen. Translain uudistaminen on tarpeen, mutta esitetyssä muodossaan uudistus olisi vahingollinen seksuaalivähemmistöille sekä sukupuolten väliselle tasa-arvolle. Pyydämme, että ette äänestä hallituksen esityksen 189/2022 vp puolesta.

LHB-Liitto ry on vuonna 2021 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka edistää samasta sukupuolesta kiinnostuneiden ihmisten eli lesbojen, homojen ja biseksuaalien asiaa. LHB-Liitto edustaa lesbonaisia, homomiehiä, biseksuaalisia naisia ja biseksuaalisia miehiä. Jäsenistössämme on detransitioitujia (sukupuolen korjaushoitojen katujia) ja sukupuolirooliin mukautumattomia (gender-nonconforming) ihmisiä. Seksuaalivähemmistöjä edustavana järjestönä emme kannata translain uudistusta tällaisenaan, sillä se sallisi juridisen sukupuolen itsemäärittelyn jokaiselle eli myös niille, jotka eivät ole transsukupuolisia. Tämä hämärtäisi myös käsitystä siitä, kuka kuuluu seksuaalivähemmistöön ja kuka voi ajaa heidän etujaan.

Translain uudistusta koskevat lausuntomme sote– ja lakivaliokunnille ovat luettavissa nettisivuiltamme. Lausuntomme sisältävät runsaasti esimerkkejä ulkomailla tapahtuneista väärinkäytöksistä ja lähteitä sukupuolen itsemäärittelyn ongelmista. Olemme viitanneet mm. Suomen aluehallintovirastojen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan YK:n erityisraportoijan, Reem Alsalemin esiin nostamiin ongelmiin. Lausunnoissa esitämme myös tarkat korjausehdotukset lakiesityksen lainkohtiin.

Esittelemme alla kantamme lyhyesti.

  1. Translaki tulee uudistaa niin, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan. Vaatimus lääketieteellisestä selvityksestä eli sukupuolidysforiadiagnoosista tulee kuitenkin säilyttää. Kantamme on linjassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.
  2. Juridista sukupuolimerkintää voisi vaihtaa henkilö, joka ei kärsi sukupuolidysforiasta, vaan tavoittelee henkilökohtaista etua. Väärinkäytöksiä on esitetyn lain puitteissa vaikea todentaa ja niistä on mahdotonta rangaista.
  3. Juridisen sukupuolen itsemäärittelyllä on merkittäviä vaikutuksia valtaväestöön, miehiin ja naisiin sekä moniin sukupuolittuneisiin käytäntöihin kuten pukuhuoneisiin ja ruumiintarkastuksiin. Vaikutukset olisi saatu näkyviin sukupuolivaikutusten arvioinnilla. Sukupuolivaikutusten arvioinnin puute on vakava laiminlyönti. Lakiesitys tulisi palauttaa takaisin Sosiaali- ja terveysministeriöön täydennettäväksi sukupuolivaikutusten arvioinnin osalta.
  4. Monet transihmiset vastustavat lakiesitystä, koska lain väärinkäyttäjät lisäisivät transsukupuolisiin kohdistuvia negatiivisia ennakkoluuloja.
  5. Emme kannata Oikeus Olla -kansalaisaloitetta. Sukupuoliahdistuksesta kärsivistä lapsista kasvaa useimmiten homo- tai biseksuaalisia aikuisia, mikäli heitä ei ohjata sosiaaliseen transitioon. Juridisen sukupuolen itsemäärittely nuorena saattaisi vaikuttaa tähän kehitykseen. Nostamme sotevaliokunnalle antamassamme lausunnossa esiin Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tuoreimmat hoitosuositukset.

LHB-Liitto ry:n hallituksen puolesta

Katri Pellinen, puheenjohtaja
Iiris Vesala, varapuheenjohtaja


Translaki etenee pian eduskuntaan

LHB-Liitto kutsuttiin eduskunnan lakivaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavaksi nk. translain uudistuksesta. Lakivaliokunnalle 18.10.2022 antamamme lausunto on luettavissa täältä ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 30.11.2022 antamamme lausunto on luettavissa täältä.

Lakivaliokunta on antanut oman lausuntonsa translakiin liittyen. Translain käsittely sotevaliokunnassa on vielä kesken. Sotevaliokunta odottaa lausuntoa perustuslakivaliokunnalta sekä kuulee vielä itse joitakin asiantuntijoita. Sotevaliokunnan käsittelyn päätyttyä lakiehdotus siirtyy eduskuntaan. Käsittelyn etenemistä voi seurata eduskunnan sivuilta.

Vielä on aikaa vaikuttaa päättäjiin! Kannustamme olemaan rohkeasti yhteydessä kansanedustajiin sähköpostitse, puhelimitse, somessa tai henkilökohtaisesti poliittisissa tapahtumissa. Viesteissä päättäjille saa vapaasti lainata LHB-Liiton aiheesta kirjoittamia tekstejä. Avaa tästä kansanedustajien yhteystiedot.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: