Oikaisu- ja vastinepyyntö IL:ssä 17.10.2022 julkaistuun näkökulmakirjoitukseenLHB-Liitto ry lähetti yhdessä Naisten rintama ry:n kanssa Iltalehdelle oikaisu- ja vastinepyynnön ensimmäisen kerran 22.10.2022. Pyyntömme liittyy lehden nettisivuilla 17.10.2022 julkaistuun näkökulmakirjoitukseen “Miksi salaliittoteoreetikkoja ja eheytyshoitoja tarjoavia järjestöjä kuullaan translain uudistuksesta?”. Emme ole saaneet Iltalehdeltä toistaiseksi vastausta. Olemme lähettäneet Iltalehdelle vielä kaksi uutta oikaisu- ja vastinepyyntöä. Julkaisemme niistä viimeisimmän.

Päivitys 6.11.2022: Kolmannen oikaisuvaatimuksemme ja tämän tekstin julkaisun jälkeen Iltalehti vastasi, että ei aio muuttaa artikkelia.

OIKAISU- JA VASTINEPYYNTÖMME KOKONAISUUDESSAAN:

Naisten rintama ry ja LHB-Liitto ry ovat viimeisen viikon aikana olleet julkisuudessa sen vuoksi, että järjestömme on kutsuttu antamaan lausunnot lakivaliokunnalle translain uudistukseen liittyen. 

Näkökulmakirjoituksissa, kuten Lyyra Virtasen tekstissä 17.10.2022, kirjoittajalla on oikeus tuoda esiin omia näkemyksiään. Virtanen on omien mielipiteidensä lisäksi esittänyt laajalevikkisessä lehdessä herjaavia ja perättömiä väitteitä järjestöistämme. Vaadimme, että Iltalehti/Lyyra Virtanen korjaa näkökulmakirjoitusta niin, että siinä ei esiinny Virtasen mielipiteiden lisäksi faktana esitettyä virheellistä tietoa ja järjestöjemme asiatonta leimaamista. Vaadimme myös, että järjestöjämme koskevat väitteet transfobiasta poistetaan. Linkki tekstiin: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/42be7cc7-8ad5-476d-9002-10b91ef0cfae 

Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeissa mainitaan journalistin velvollisuus pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Journalistin etiikka edellyttää myös sitä, että yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.  Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Halventavat ja valheelliset väitteet, joita Lyyra Virtanen esittää, kohdistuvat selvästi yksilöitäviin ryhmiin, kahteen rekisteröityyn yhdistykseen. Syytökset ovat helposti yhdistettävissä  myös järjestöä julkisuudessa edustaviin henkilöihin. 

Kolumnissaan Virtanen väittää Naisten rintama ry:n ja LHB-Liitto ry:n kuuluvan anti-gender-liikkeeseen. Virtanen ei esitä minkäänlaista tukea väitteilleen, mutta tuo ne siitä huolimatta esiin faktoina. Hän viittaa Ulkoministeriön muistioon, jossa anti-gender liikkeen kerrotaan vastustavan ”sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämistä”. Tällaista liikehdintää esiintyy, ja se on uhka Naisten rintama ry:n ja LHB-Liitto ry:n edustamille ihmisryhmille – naisille ja seksuaalivähemmistöille. Edistämme sekä naisten että seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Naisten rintama ry:n ja LHB-Liitto ry:n yhdistäminen niiden omia periaatteita vastustavaan anti-gender-liikkeeseen on valheellista ja herjaavaa. Vaadimme näiden väitteiden poistamista. Virtanen kirjoittaa myös vihajärjestöistä tekstissään niin, että lukijalle välittyy mielikuva, että LHB-Liitto ry ja Naisten rintama ry olisivat vihajärjestöjä. Vaadimme, että tekstiä muutetaan siten, että siitä käy selkeästi ilmi, että kyse on Virtasen omista mielipiteistä, ei faktoista. 

Naisten rintama ry on perustettu naisten oikeuksien edistämiseksi, ja kotivisuillamme ja somessa kirjoitamme esimerkiksi naisten kehollisen itsemääräämisoikeuden ja turvallisen ja laillisen aborttioikeuden puolesta. Olemme nostaneet esiin myös seksuaalirikoslainsäädännön uudistamisen tärkeyden, tuoneet esiin naisvaltaisten alojen haasteita ja sitä, miten naistentauteihin on suhtauduttu vähättelevästi. Perinteiset sukupuoliroolit näemme rajoittavina ja vanhanaikaisina rakenteina, joista tulisi pyrkiä eroon, sillä ne ylläpitävät etenkin naisten ja tyttöjen epätasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa. 

LHB-Liitto ry on perustettu edistämään seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja järjestämään vapaa-ajan toimintaa lesboille, homoille ja biseksuaaleille. LHB-Liitto ry on itsenäinen, suomalainen yhdistys, jolla ei ole kattojärjestöä. Sukupuolten tasa-arvo on kirjattu sääntöihimme. Näkemyksemme mukaan seksuaalinen suuntautuminen kohdistuu biologiseen sukupuoleen.

Sekä naisasia- että sateenkaariliikkeen sisällä vallitsee useita näkemyksiä muistakin kysymyksistä kuin juridisen sukupuolen vahvistamisesta omalla ilmoituksella. Millään seksuaalivähemmistöjä, naisia tai sukupuolivähemmistöjä edustavalla ryhmittymällä ei ole yksinoikeutta määritellä, miten viiteryhmän sisällä tulisi suhtautua ajankohtaisiin teemoihin. Suomi on demokraattinen valtio, jossa kansalaisilla on oikeus käydä keskustelua lainsäädäntöprosesseista. On erikoista luoda mielikuvia siitä, että yhdistys tai henkilö olisi automaattisesti epäilyttävä vain siksi, että tämä on kirjoittajan kanssa eri mieltä jostakin omaan viiteryhmäänsä liittyvästä asiasta.

Lopuksi haluamme mainita, että yhdistyksillämme on yhteinen postilokero siitä syystä, että olemme ruohonjuuritason järjestöjä, joiden rahalliset resurssit ovat rajalliset. Tämä on yleinen käytäntö pienillä yhdistyksillä.

Allekirjoitukset:

Naisten rintama ry:n hallitus
Puheenjohtaja Anne Ruusunen
Varapuheenjohtaja Maiju Huovila
Sihteeri Outi Kantoluoto

LHB-Liitto ry:n hallituksen puolesta
Puheenjohtaja Katri Pellinen
Varapuheenjohtaja Iiris Vesala

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: