Pitääkö Seta biologisesta sukupuolesta puhumista anti-gender-vihapuheena?

Onko biologisen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin erottaminen toisistaan konservatiivis-uskonnollista vihapuhetta? Kysymyksen herätti henkilö, joka otti yhteyttä LHB-Liittoon käytyään hämmentävää kirjeenvaihtoa Seta ry:n asiantuntijan kanssa.

Saimme nähtäväksemme viestejä, joissa tämä yksityishenkilö kysyi Setalta, miksi he eivät enää erottele käsitteitä sukupuoli (eng. sex) ja sukupuoli-identiteetti (eng. gender identity) vaan puhuvat sukupuolesta silloinkin, kun tarkoittavat sukupuoli-identiteettiä.

Setan asiantuntija vastasi yhteydenottoon toteamalla, että kysymyksenasettelu on aivan kuin uskonnollis-konservatiivisten, naisvihamielisten anti-gender-toimijoiden retoriikkaa, jolla pyritään heikentämään naisten ja transihmisten ihmisoikeuksia. Lisäksi asiantuntija totesi, että ainoastaan juridinen sukupuoli on kaksijakoinen, ja kaikki muut “sukupuolen ulottuvuudet”, ilmeisesti lisääntymisbiologia mukaanlukien, ovat “moninaisia”.

Julkaisemme kirjeenvaihdon LHB-Liiton blogissa, koska haluamme tuoda näkyviin sen, kuinka helposti sukupuolesta puhuminen nykyään leimataan konservatiivisuudeksi, vaikka sukupuolen erottaminen sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolirooleista on välttämätöntä selkeän ja ymmärrettävän keskustelun kannalta.

Jos anti-gender on sinulle terminä uusi, tsekkaa blogikirjoituksemme “Mitä on anti-gender?”. Anti-gender tai anti-choice viittaa naisten oikeuksien vastaiseen liikehdintään. Jos haluat lukea vain kirjeenvaihdon, jatka eteenpäin.

Kirjeenvaihto

Yksityishenkilön kysymysviesti Setalle

“Aihe: Sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti

Hei

Olen seurannut trans-keskustelua yhä vain hämmentyneempänä. Minua ihmetyttää keskustelussa se että sukupuoli-identiteetin väitetään olevan sama kuin sukupuoli. Sukupuoli määräytyy jo kromosomitasolla hedelmöityshetkellä ja sukupuolia on kaksi: XX tytöillä ja XY pojilla. Sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen, muunsukupuolinen jne jne ja jokaisella on tietenkin oikeus omaan identiteettiin. Olen yrittänyt etsiä tietoa, mutta vieläkään en ymmärrä miksi puhutaan sukupuolesta eikä sukupuoli-identiteetistä.  

Kaikilla on oikeus omaan sukupuoli-identiteettiin, ei pelkästään cis-henkilöillä, ja tätä oikeutta pitää puolustaa. Silloin pitää kuitenkin puhua identiteetistä eikä väittää että identiteetti ja sukupuoli ovat sama asia. Sitä en pysty hyväksymään että ideologia kumoaa biologisen faktan. 

Voisitko ystävällisesti selventää seuraavia asioita: 

  • Miksi puhutaan sukupuolesta, kun oikeasti tarkoitetaan sukupuoli-identiteettiä? 
  • Kenen etua termien hämärtäminen palvelee? 
  • Mikä olisi pahin seuraus siitä että Seta puhuisi sukupuoli-identiteetistä ja tunnustaisi että se on eri asia kuin sukupuoli? 

Terveisin (Yksityishenkilö)“

Setan asiantuntijan vastaus

“Hei (Yksityishenkilö)!

Transkeskustelua pyritään aktiivisesti hämmentämään ja transihmisten itsemääräämisoikeutta kyseenalaistamaan yhä voimakkaammin. Ymmärrän, että tällaisia kysymyksiä voi herätä. Hämmentämisen takana ovat usein uskonnollis-konservatiiviset tai äärioikeistoa myötäilevät ryhmät tai yksilöt, jotka vastustavat mm. seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia, transihmisten oikeuksia itsemäärittelyyn ja terveyteen sekä naisten oikeuksia. Kysymyksesi noudattelevat täsmälleen heidän asettamaansa keskusteluagendaa, jossa väitetään ”ideologiaksi” sitä, mitä mm. YK, EU, eri valtiot, ihmisoikeusjärjestöt, transjärjestöt ja transterveysjärjestöt Maailman terveysjärjestöstä puhumattakaan tekevät tällä hetkellä. Nämä anti-gender-toimijat ovat vaarallisia, sillä heidän levittämänsä viha lisää vähemmistöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja normalisoi vähemmistöihin ja naisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja leimaamista. Emme ole halukkaita keskustelemaan heidän asettamistaan lähtökohdista.

Oletan, että olet tutustunut jo verkkosivuillamme olevaan materiaaliin ja oppaisiimme? Niissä avataan hyvin sukupuolen moninaisuutta. Suosittelen erityisesti sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen opasta Sukupuolen moninaisuus ja kehon kirjo. Tästä voi aloittaa: https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/

Viranomaisten verkkosivuista THL:llä on kattavat tiedot: ”Sukupuoli on monitasoinen käsite. Sukupuolella voidaan viitata esimerkiksi juridiseen sukupuoleen, joka ilmenee henkilötunnuksesta, sukupuolen ruumiillisiin ulottuvuuksiin kuten anatomiaan, kromosomeihin tai hormoneihin, sukupuolelle annettuihin sosiaalisiin merkityksiin ja sukupuolinormeihin tai sukupuoli-identiteettiin.” https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus

Kuten yllä sanotaan, ainoastaan sukupuolen juridinen ulottuvuus on Suomessa (huom. ei kaikkialla maailmassa) binäärinen, jossa vaihtoehtoina ovat vain nainen tai mies. Kaikki muut sukupuolen ulottuvuudet ovat moninaisia eivätkä ole palautettavissa binääriin.

Kehojen kirjo on myös todellisuutta. Ihmisen biologisesta moninaisuudesta kertoo mm. intersukupuolisuutta käsittelevät materiaalimme (https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/kehon-kirjo/intersukupuolisuus/ ja https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/materiaali/intersukupuolisuus-materiaalit/) ja kehitysbiologian professori Hannu Sariola: https://www.youtube.com/watch?v=bTSOOSLGxbA&ab_channel=SetaFinland. Trans- ja muunsukupuolisten kehollisuudessa on myös runsaasti moninaisuutta riippuen millaisia sukupuolta vahvistavia hoitoja he ovat saaneet.

Summatakseni: sukupuoli ei ole synonyymi vain jollekin sukupuolen yhdelle ulottuvuudelle. Arkipuheessa moni ihminen kuitenkin näin ilmaisee, mutta toivomme, että sukupuolen moninaisuutta koskevan tiedon lisääntymisen myötä myös keskustelu helpottuisi ja hämmennys vähentyisi.

Hyvää jouluodotusta!

Terveisin,
(Setan asiantuntija)“

Yksityishenkilön jatkokysymyksiä

“Hei 

Kiitos nopeasta vastauksesta! Tutustun antamaasi materiaaliin vielä lähemmin. 

Onko sinulla mitään käsitystä siitä miksi on hyökätty sellaisia ihmisiä vastaan jotka erottavat sanat seksi [toim. huom. sex] ja gender toisistaan? Esimerkkeinä Kathleen Stock ja Maya Forstater. [Toim. huom. lisätietoa tekstin lopussa]

Terveisin (Yksityishenkilö)”

“Hei vielä

Sen halusin vielä sanoa, että en minä vastusta transihmisen oikeutta määritellä omaa identiteettiään. Päinvastoin, eihän sitä kukaan muukaan voi tehdä. On hienoa että nykyään sallitaan laveammat roolit ihmisille. Minulla ei myöskään ole asiaan mitään uskonnollista kantaa. 

Kuitenkin hyökätään sellaisia ihmisiä vastaan jotka sanovat että sex ja gender ovat eri asioita. 

Terveisin (Yksityishenkilö)”

Näihin jatkokysymyksiin henkilö ei saanut vastausta.

Kommenttimme kirjeenvaihtoon

Biologisesta sukupuolesta on voitava puhua

Moni maallikko on todella ymmällään taistelevien aatteiden ja sanastojen suossa. Emme ymmärrä, mitä hyötyä on syyttää uteliasta yksityishenkilöä jonkinlaiseksi anti-gender- tai anti-choice-liikkeen keppihevoseksi.

Kysymykset “Kenen etua termien hämärtäminen palvelee?” ja “Mikä olisi pahin seuraus siitä että Seta puhuisi sukupuoli-identiteetistä ja tunnustaisi että se on eri asia kuin sukupuoli?” eivät toki ole kovin imartelevia. Kuitenkin kysymys on loppujen lopuksi asiallinen ja asian ytimeen osuva: Miksi Seta ei enää halua erotella sukupuolta ja sukupuoli-identiteettiä toisistaan?

Seta on kääntänyt kelkkansa. Aikoinaan myös transsukupuolisten etuja ajavat järjestöt pitivät selvänä, että sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä pitää puhua eri asioina, jotta transsukupuolisia ei kohdeltaisi vain näkyvän biologisen sukupuolensa edustajana, vaan heidän oma sisäinen sukupuoli-identiteettinsä otettaisiin huomioon. 

Nykyinen näkemys on, ettei biologinen sukupuoli tosiaan liity mihinkään eikä siitä siis tarvitse puhua missään. Nykymääritelmän mukaan ihminen voi olla trans, vaikkei hänellä olisi mitään ongelmia kehonsa kanssa, ja kehoa muokkaavat hoidot eivät liity minkään sukupuolen edustajalta näyttämiseen, vaan kehoaan voi haluta muokata ihan muuten vain johonkin sattumanvaraiseen suuntaan.

Osa transsukupuolisista kokee, että Seta ja muut transsukupuolisten etujärjestöt ovat hylänneet ns. perinteiset transsukupuoliset, jotka haluavat lääketieteellisiä hoitoja. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa nimimerkki Tulenhenki, joka kertoo olevansa itse transmies ja joka on haastatellut useita samanmielisiä transsukupuolisia Suomesta.

Biologinen sukupuoli ja tiede

Setan käsitys biologisen sukupuolen moninaisuudesta on tiedevastainen. Lisääntymisbiologisia sukupuolia on ihmislajilla kaksi (pieniä sukusoluja tuottavat urokset ja suuria sukusoluja tuottavat naaraat). Yksilölliset kromosomiset, anatomiset tai hormonaaliset vaihtelut, jotka toki ovat yksilön terveyden ja hedelmällisyyden kannalta tärkeitä seikkoja, eivät tätä ihmislajia koskevaa faktaa loppujen lopuksi muuta.

Evoluutiobiologian yliopistonlehtori Atte Komonen toteaakin artikkelissaan Biologinen sukupuoli: “Biologinen sukupuoli on luonnostaan monitahoinen ilmiö. Epämääräinen kielenkäyttö tekee siitä kuitenkin tarpeettoman hämärän. Epämääräisyys voi sataa tiedevastaisten laariin ja syödä osaltaan tieteen arvostusta kansan keskuudessa.”

Setan käsitys biologisen sukupuolen moninaisuudesta on myös tarkoitushakuinen. Sillä perustellaan esimerkiksi heidän kantaansa translain uudistukseen, vaikkei näillä asioilla ole mitään tekemistä keskenään. Setan mukaan aivan tavallisen XY-miehen, joka ei ole intersukupuolinen ja joka ei ole käynyt mitään transhoitoja, on saatava omalla ilmoituksella vaihtaa juridinen sukupuolensa naiseksi. 

Mainittakoon, että jopa Marinin hallitus mainitsee termin lisääntymisbiologinen sukupuoli luonnoksessaan uudeksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta. Luonnoksen perusteluissa sanotaan: “Lisääntymisbiologisella sukupuolella tarkoitetaan sitä sukupuolta, jolle ominaiset sukusolut tai lisääntymiseen tarvittavat muut biologiset mekanismit, kuten kohtu, henkilöllä on.“

Herää kysymys, onko myös Suomen hallitus osa konservatiivista anti-gender-liikehdintää.

Irvailut sikseen: selkeän ja neutraalin kielenkäytön leimaaminen vihapuheeksi hämärtää keskustelua. Mikäli kriittisiä kysymyksiä esittäviä feministejä, transsukupuolisia tai LHB-toimijoita leimataan konservatiivisiksi anti-gender-/anti-choice-toimijoiksi, on riskinä, ettei todellisen äärikonservatiivisen liikkeen uhkaa oteta vakavasti. Ei ole poissuljettua, etteikö vuosikymmenten kuluessa myös Suomessa voitaisi mennä taaksepäin naisten oikeuksissa.

Kirjoittanut (alkuperäistä yksityishenkilön ja Seta ry:n kirjeenvaihtoa lukuunottamatta) LHB-Liiton puheenjohtaja Iiris Vesala

Lisää luettavaa

  1. Kathleen Stock: University of Sussex free speech row professor quits, BBC, 2021, https://www.bbc.com/news/uk-england-sussex-59084446 Filosofian professori Kathleen Stock painostettiin eroamaan Sussexin yliopistolta sen jälkeen, kun hän oli julkaissut feministisen kirjan Material Girls: Why Reality Matters for Feminism (Fleet, 2021).
  2. Maya Forstater: Woman wins tribunal appeal over transgender tweets, BBC, 2021, https://www.bbc.com/news/uk-57426579 Asiantuntija Maya Forstaterin työsopimusta ajatuspajalla ei uusittu sen jälkeen, kun hän oli twiitannut mm. ettei biologista sukupuolta voi muuttaa. Oikeus totesi, että tällaiset näkemykset ovat Iso-Britannian tasa-arvolain suojaamia maailmankatsomuksia, eli ketään ei saisi irtisanoa pelkästään niiden vuoksi.

2 vastausta artikkeliin “Pitääkö Seta biologisesta sukupuolesta puhumista anti-gender-vihapuheena?

  1. ”Setan käsitys biologisen sukupuolen moninaisuudesta on tiedevastainen. Lisääntymisbiologisia sukupuolia on ihmislajilla kaksi (pieniä sukusoluja tuottavat urokset ja suuria sukusoluja tuottavat naaraat).”
    On myös yksilöitä, jotka eivät tuota sen paremmin suuria, kuin pieniäkän sukusoluja. Ovatko nämä eimieseinaiset jotain muuta sukupuolta, vai sukupuolettomia, on kai makuasia.

Vastaa käyttäjälle Pekka RaukkoPeruuta vastaus

%d bloggaajaa tykkää tästä: