Kirjoituskilpailu: Elämää LHB-ihmisenä 2020-luvulla

Moni katsoo, että tasa-arvoisen avioliittolain voimaan astumisen myötä Suomessa on viimein siirrytty aikaan, jolloin seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeusongelmat olisi ratkaistu. Oletettavasti 2020-luvulla saamme elää suvaitsevaisuuden ja avarakatseisuuden aikakautena, jolloin seksuaalivähemmistöön kuulumisen ei tarvitse merkitä syrjintää ja muita huomattavia negatiivisia vaikutuksia elämän eri osa-alueilla. Mutta miten on todella? Onko tasa-arvoinen lainsäädäntö johtanut myös tasa-arvoiseen kohteluun arjessa ja työelämässä?Continue reading ”Kirjoituskilpailu: Elämää LHB-ihmisenä 2020-luvulla”