LHB-Liiton vuosikertomus 2022

Alla kopio toimintasuunnitelmasta hallituskaudelle 2022 Vuosikertomus Translain uudistus (Laki sukupuolen vahvistamisesta, eli HE 189/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen